Siła i jej cechy - Fizyka 4

Nauka fizyki idzie u Jasia całkiem nieżle! Byle tak dalej!
Notatki z kolejnej lekcji:


  • SIŁA (F-force) - miara wzajemnego oddziaływania ciała. Jest wielkością wektorową tzn. że ma; kierunek działania (prosta wzdłuż której działa siła), zwrot, wartośći punkt przyłożenia.

  • NIUTON (N) - jednostka siły
[F] = 1N

SIŁOMIERZ - przyrząd do pomiaru wartości siły 
SIŁA WYPADKOWA - siła zastępująca działanie dwóch lub więcej sił 
SIŁY RÓWNOWAŻĄCE SIĘ - siły, których wypadkowa jest równa 0N

scholaris.pl

Comments