Posts

Wystawa kaligrafii chińskiej

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Św. (cz.4)

Czytelnia Ani - marzec 2019

Plansze gramatyczne - rzeczowniki, nouns, 名詞

Wystawa prac Andy Warhol

Zęby - Teeth - Interactive Notebook

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Św. (cz.3)

Japonia Ani - Japan by Ania

Japonia Zosi - Japan by Zosia

O Panu Andersenie i jego bajkach

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Św. (cz. 2)

Lapbook: Strefy polarne - Polar regions

(Domowe) Przygotowanie do Pierwszej Komunii Św. (cz.1)

Very Hungry Caterpillar revisited

Śniegowy mini-projekt

Making a weekly lesson plan

Japan - learning resources

Migawki z osiedla pod Taipei