Metale i niemetale - Chemia 5

Trochę zaniedbaliśmy lekcje fizyki i chemii, nie z powodu braku zainteresowania, a jedynie braku czasu. 

Dwie ostatnie lekcje były o metalach i niemetalach. Oto notatki Jasia:

WŁAŚCIWOŚCI METALI:

PODOBIEŃSTWA:
 • stały stan skupienia (wyjątek: rtęć - ciecz)
 • barwa srebrzystobiała lub srebrzystoszara (wyjątki: złoto i miedź)
 • połysk metaliczny
 • kowalność i ciągliwość
 • dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne

RÓŻNICE
 • twardość
 • temperatura topnienia
 • gęstość (za metale lekkie uważa się te, których gęstość jest mniejsza od 5 g/cm, np.:Na i Al; metale ciężkie to te, których gęstość jest większa od 5 g/cm, np.: Fe i Pb)
 • aktywność chemiczna
STOPY METALI - mieszaniny jednorodne metali
 • Stal = żelazo + węgiel
 • Stop Wooda = bizmut + cyna + kadm + ołów
 • Amalgamat = złota + rtęć
 • Mosiądz = miedź + cynk
 • Brąz = miedź + cyna
 • Duraluminium = glin + miedź + mangan + magnez + krzem

Comments