Rodzaje oddziaływań oraz skutki i wzajemność oddziaływań - Fizyka 2-3

Notatki Jasia z dwóch lekcji fizyki:

Rodzaje oddziaływań

Zachodzące na odległość
  • grawitacyjne (spadająca książka)
  • elektrostatyczne (elektryzowanie się włosów)
  • magnetyczne (kompas)
Zachodzące przy bezpośrednim kontakcie
  • mechaniczne (odkształcanie plasteliny)


Skutki Oddziaływań
  • Statyczny - związany  z odształceniem ciała (rozkruszenie kredy, rozciągnięcie sprężyny)
  • Dynamiczny - związany ze zmianą prędkości ciała (wprawienie w ruch, zarzymanie lub zmiana kieninlu)

W oddziaływaniach zawsze biorą udział conajmniej dwa ciała. Oddziaływanie jest wzajemne.


Attachments area
Preview YouTube video Fizyka Oddziaływania i ich skutki Wie

Comments