Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny - Chemia 4


Całkiem nieźle idzie Jaśkowi robienie notatek:


Pierwiastek chemiczny
    Substancja prosta której nie można rozłożyć na prostsze.

Związek chemiczny
    Substancja złożona z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych złożonych razem.

Symbol chemiczny pierwiastka
    Międzynarodowy zapis pierwiastka chemicznego. 

Wzór chemiczny
    Zapis związku chemicznego za pomocą symboli chemicznych pierwiastków.

- tlenki
Cl - chlorki
- jodki
- siarczki
Br - bromki
- fluorki
- azotki


Comments