Shakespeare (Szekspir) lapbook

W czasie trzech tygodni, gdy byłam na Tajwanie pomiędzy jednym wyjazdem do Polski a drugim, udało mi się zagonić Jasia do roboty i sprawić by skończył rozpoczęty w styczniu lapbook o Szekspirze.

During the three weeks that I've spent in Taiwan between one and other trip to Poland, I managed to get Jaś to do some work. He even finished a lapbook about Shakespeare, that we've started in January before going skiing to Japan.

Oto gotowa praca, zdjęcia mówią same za siebie.

Here is the finished work, photos speak for themselves.
 
Okładka - Cover page

Rozłożony lapbook - Open lapbook

Kieszonka z tyłu lapbooka.
Pocket on the last page of lapbook.


Życie Szekspira na osi czasu.
Timeline of Shakespeare's life.

Jaś pracujący nad lapbookiem. - Jaś working on the lapbook.

(Pomysł lapbooka zaczerpnięty ze strony Homeschool Helper Online. Oś czasu wzięta stąd.
Lapbook's template idea taken from the Homeschool Helper Online. Timeline is from here.)

Comments