Pupy i Spychowo

Spychowo większości Polakom kojarzy się z bohaterem powieści Henryka Sienkiewicza, pt. "Krzyżacy", Jurandem (ojcem Danusi, któremu Krzyżacy wypalili jedyne zdrowe oko, obcięli język i prawą dłoń). Jurand pochodził jednak z miejscowości Spychów, a nie Spychowo. Ponadto w czasach sienkiewiczowskich Spychowa nie było na mapie. Wioska ta otrzymała obecną nazwę dopiero w 1960 roku. Wtedy to na wniosek mieszkańców zmieniono jej nazwę na Spychowo z używanej od 1945 roku nazwy Pupy. Wcześniej miejscowość ta nosiła niemiecką nazwę Puppen, więc stąd wywodzą się Pupy.
Ot i taka ciekwaostka. ale nie o tym miałam pisać ...

W Spychowie mieści się Nadleśnictwo Spychowo, lasy mu podlegające są częścią Puszczy Piskiej, jednego z największych kompleksów leśnych północno-wschodniej Polski. Powierzchnia leśna nadleśnictwa wynosi 24 tys. hektarów, czyli około 20% obszaru całej puszczy. W Spychowie jest malutkie Muzeum Leśne. Wstąpiliśmy dzisiaj do niego na chwilę.Jakie to drzewo?Gablota z owadami leśnymi
Jak brzmią różne drzewa :-)
Na tych słojach zaznaczone są ważniejsze wydarzenia historyczne.

Dawne biuro leśnika

Czy to naprawdę jest telewizor?
Przedpotopowa centralka telefoniczna.

Anię bardzo zainteresowała stara maszyna do pisania.

W tym miejscu należą się podziękowania Paulinie Adamskiej, dzięki której mogliśmy dzisiaj zwiedzić to muzeum i oglądnąć film o Lasach Państwowych.

Comments