Budowa materii - Chemia 7

Po przerwie notatki Jasia wracają na mój blog.
Dzisiaj siódma lekcja chemii.

Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego wykazująca jego właściwości. Atom to najmniejszy składnik materii, którego nie da się podzielić w wyniku reakcji chemicznych.

Cząsteczka (molekuła) - trwale połączone ze sobą atomy. Cząsteczki mogą składać się z atomów tego samego rodzaju, np. tlen, lub różnego rodzaju, np. woda.

Atom Atom Cząsteczka

Roztwór - mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, w której nie można rozróżnić składników bez użycia przyrządu optycznego.

Dyfuzja - samorzutne przemieszczanie się cząsteczek danej substancji z obszaru o dużej koncentracji do obszarów o małej koncentracji.

Comments