Mieszaniny substancji - Chemia 3

Trzecia lekcja chemii była o mieszaninach substancji. 
Zrobiliśmy nawet trzy doświadczenia, ku radości Jasia.

Omawialiśmy w jaki sposób można rozdzielić różne mieszaniny:


 • wodę z solą
 • wodę z piaskiem
 • wodę z olejem
 • kredę z solą
 • wodę z atramentem Uczyliśmy się o chromografii:

- starając się rozdzielić kolory w czarnym flamastrze


- i tworząc różnokolorowy rysunek flamastrami, a następnie mocząc go w wodzie:Poniższe notatki są dziełem Jasia. Zrobił je na evernote.com.
Tam też można zobaczyć je w orginale KLIK.

Mieszanina jednorodna
    -składników nie można zobaczyć gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych.
Mieszanina niejednorodna
    -składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych    

Sposoby rozdzielanie niektórych mieszanin niejednorodnych:
 • sączenie (filtracja)
 • sedymentacja - opadanie na dno naczynia cząstek substancji stałej w cieczy
 • dekantacja - oddzielanie substancji stałej od cieczy przez zlanie cieczy znad osadu
dekantacja
 • zastosowanie rozdzielacza przy cieczach niemieszających się ze sobą
Ryc. 3 © chemmix
 • metoda mechaniczna - np. przy użyciu magnesuSposoby rozdzielania niektórych mieszanin jednorodnych :

 • krystalizacja - wydzielanie się roztworu substancji w postaci kryształków na skutek np. odparowania wody lun innego rozpuszczalnika
 • destylacja - rozdzielanie składników mieszaniny ciekłej wykorzystując różnice temperatur wrzenia cieczy wchodzących w skład tej mieszaniny
Ryc. 2 © chemmix
 • chromatografia - wykorzystanie różnicy prędkości z jaką substancje są wchłaniane w środowisku porowatym (bibuła)

Comments