Montessori Yellow Cylinders - Żółte Cylindry

Nie pisałam wcześniej o kolorowych cylindrach Montessori, a warto. 
Wśród materiałów sensorycznych są cztery zestawy cylindrów: żółte, czerwone, niebieskie i zielone. Każdy zestaw składa się z 10 cylindrów.
  • Żółte cylindry różnią się między sobą wysokością i średnicą. Najkrótszy cylinder ma najmniejszą średnicę, a najwyższy największą.
  • Czerwone cylindry mają taką samą wysokość, ale różną średnicę.
  • Niebieskie cylindry mają taką samą średnicę, ale różną wysokość.
  • Zielone, tak jak żółte, różnią się między sobą wysokością i średnicą, jednak najkrótszy cylinder ma największą średnicę, a najwyższy najmniejszą.
Dzisiaj pokażę jedynie jak trzyletnia wówczas Ania pracowała z żółtymi cylindrami.

I haven't written before about the colored (knobless) cylinders. 
Among the sensorial Montessori materials there are 4 sets of cylinders: yellow, red, blue and green. Each set consists of 10 cylinders.
  • Yellow cylinders vary in height and width. The shortest cylinder is the thinnest and the tallest cylinder is the thickest.
  • Red cylinders are the same height, but vary in width.
  • Blue cylinders have the same width, but vary in height.
  • Green cylinders, just like yellow, vary in height and width, but the shortest cylinder is the thickest and the tallest cylinder is the thinnest.
Today I will show you how 3-year-old Ania worked with the yellow cylinders:

Zaczęliśmy układanie od zbudowania ciągu cylindrów w rzędzie.

We started our work with arranging the cylinders in a row.Na poniższych filmikach można usłyszeć mnie mówiącą po chińsku. Ania nie mówiła wtedy jeszcze po polsku ani o angielsku.

On the clips below you can hear me speak Chinese. Back then Ania didn't speak Polish nor English.

Następnie Ania zbudowała wieżę z żółtych cylindrów:

Next, Ania build a tower with the yellow cylinders:

Wkrótce napiszę więcej o cylindrach, więc zapraszam ponownie.

I will write more about the cylinders soon, so remember to come back.

Comments