Duplo with Big Brother

When Ania was just over 3 years old, her Lego loving brother came up with a Duplo exercise for her.
The idea of the exercise was for Ania to build an identical structure as Jas'. Not hard you will say, but for a child who has never played with blocks before it was not an easy task.

Gdy Ania miała trzy latka, Jaś wymyślił dla niej ćwiczenie z Duplo. Ania miała za zadanie zbudowanie konstrukcji identycznej z tą którą Jaś wcześniej zbudował. Może się to wydawać bardzo łatwe, ale nie dla dziecka, które nigdy wcześnej nie bawiło się klockami.

We've started with very simple constructions:
Zaczęliśmy od bardzo prostych budowli: 

Next it was time for a bit more complicated constructions:
Następnie przeszliśmy do trochę trudniejszych budowli:


Every now and then Jaś was preparing new challenges for Ania:
Od czasu do czasu Jaś przygotowywał nowe zadania dla Ani:This way the Big Brother was able to get involved in teaching Ania too :-)
W ten sposób Duży Brat mógł również być zaangażowany w naukę Ani. :-)

Comments