Kryształy - Fizyka 8

Kryształowe rysunki

W zeszłym tygodniu próbowaliśmy malować nasyconymi roztworami soli, cukru i sody. Malunki nasze wyszły tak sobie. Najwidoczniej roztwory nie były aż tak "nasycone".
Poniższe malunki były malowane roztworem sody:
Każda litera została napisana innym roztworem: J - soli, A - sody, Ś - cukru. Jak widać kryształki soli po wyschnięciu są lekko widoczne, sody - bardzo dobrze widoczne, a cukru - w ogóle niewidoczne.

Poniżej są notatki Jasia z lekcji o kryształach:

Kryształy - ciała stałe, w których atomy lub cząsteczki są uporządkowane w regularną sieć przestrzenną, zwaną siecią krystaliczną.

Monokryształy - ciała stałe, które w całości są jednym kryształem.

Polikryształy - ciała stałe składające się z dużej liczby zrośniętych ze sobą monokryształów. Polikryształami są m.in. metale.

Ciała bezpostaciowe - ciała stałe o nieuporządkowanej strukturze wewnętrznej.

KRYSZTAŁYCIAŁA  BEZPOSTACIOWE 
diamentsmoła
grafit
sadza
bursztyn
szkło
ametystpleksiglas
żelazogips

Schemat budowy soli kuchennej

Comments