Azot - Chemia 10

Notatki z kolejnej lekcji chemii (jeszcze z grudnia):

Właściwości Azotu N
 • gaz
 • bezbarwny
 • słabo rozpuszcza się w wodzie
 • niemetal
 • bezwonny
 • nie podtrzymuje spalania
Stanowi 78% objętościowych powietrza.
Podczas wyładowań atmosferycznych powstają tlenki azotu.
Bakterie żyjące w glebie przekształcają azot w amoniak, a następnie amoniak w azotany. Inne bakterie przekształcają nadmiar azotanów w glebie w azot gazowy.
Rośliny motylkowate pobierają azot z powietrza dzięki symbiozie z bakteriami.

Zastosowanie azotu:
 • materiały wybuchowe
 • motoryzacja - air bags
 • medycyna - kabiny kriogeniczne
 • rolnictwo - nawozy sztuczne
 • przemysł spożywczy - szybkie zamrażanie


Comments