Podręczniki do matematyki (kl.1) - Math books (gr.1)

Sporo osób pyta się z jakich książek korzystam ucząc dzieci, postanowiłam więc przez najbliższych kilka tygodni pokazywać Wam kolekcje naszych podręczników, książek i materiałów edukacyjnych. W tym tygodniu zaczynam od matematyki.

Many people have been asking me about the books and educational materials that I use in our home school. During the next few weeks I will be showing you our collection of textbooks, books and other teaching materials. This week I will start with math.

Matematyki uczę Anię, tak jak pozostałą dwójkę, w trzech językach - po polsku, po angielsku i po chińsku. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń używamy wymiennie, raz taki raz inny. Ania robi zadania z matematyki na poziomie trzeciej klasy w USA i na poziomie drugiej klasy w Polsce i na Tajwanie. Nie używamy podręczników tajwańskich, a jedynie testy. Podręczniki są ... beznadziejne, mało interesujące, z nieciekawą grafiką i bardzo nudnymi wyjaśnieniami i zadaniami. Wolimy polskie podręczniki.

Ania, just like her older siblings, is learning math in three languages at the same time - in Polish, English and Chinese. One day we use the textbooks and exercise books in one language and then the other day in the other language. At the moment Ania is doing American 3rd grade math and Polish and Taiwanese 2nd grade math. We do not use Taiwanese school textbooks, only the test sheets. Textbooks are designed really badly with very bad graphics and boring explanations and exercises. That's why we prefer Polish books.

Pierwsza książka, to właściwie zeszyt ćwiczeń używany w drugich klasach wielu polskich szkół. Ania szybciutko skończyła zadania z pierwszej i drugiej części i teraz robi część trzecią. Rozkład podręcznika jest bardzo przejrzysty a ilustracje są głównie w postaci zdjęć lub realistycznych rysunków.

First book, is an exercise book for 2nd grade kids in Polish schools. There are four parts of this book. Ania has quickly finished part one and two and now she is on to part three. The textbook's layout is very clear and the illustrations are mainly photos or realistic drawings.Następna książeczka, z zabawnymi zadaniami i szatą graficzną, podobała się wcześniej i Zosi, i Jasiowi. Tak więc ucieszyłam się, gdy koleżanka podarowała ją Ani. Ania już dawno skończyła ćwiczenia dla pierwszoklasistów, robi teraz zadania dla drugo- i trzecioklasistów.

The next book, with funny graphics and interesting math problems was Zosia and Jas' favourite. That's why I was happy to receive this book for Ania. She has already finished all the exercises for first graders and now is doing the ones for second and third graders. Od czasu do czasu zaglądamy również do kart pracy, które przychodziły razem z czasopismem "Nauczycielka szkoły podstawowej". Karty mają śmieszne obrazki, ale zadania nie zawsze są jasno sformułowane.

From time to time Ania does some worksheets from a Polish magazine for teachers. These worksheets have funny pictures, but the word problems are not always clear.


 Amerykańska matematyka jest dużo prostsza niż polska i tajwańska, dlatego też Ania z łatwością rozwiązuje zadania z trzeciej klasy. Ćwiczenia te traktujemy jako powtórzenie i zabawę, gdyż Ania bez problemu mogłaby robić zadania z czwartej klasy.

American math is much easier than the Polish and Taiwanese, that's why Ania can easily solve problems from third grade. We treat this workbook as a review. Ania probably wouldn't have any problems with 4th grade math problems either.Inna amerykańska książka z ćwiczeniami ma mało ciekawą szatę graficzną. Jest w niej jednak mnóstwo zadań obliczeniowych i tekstowych, które Ania może sama rozwiązać.

Another American workbook has very plain graphics, but it's full of both numerical and word problems that Ania can solve by herself.Jak już wspomniałam wcześniej nie używamy szkolnych podręczników do matematyki. Ania chciała jednak zrobić testy (widziała je w szkole). Kupiłam więc zestaw sprawdzianów z drugiego semestru drugiej klasy.

As I have mentioned before, we don't use Taiwanese school workbooks. Not long ago Ania told me she would like to write some math tests in Chinese (she has seen them at school). That's why I bought a book with tests from 2nd grade for her.Czasami używamy jeszcze materiałów Montessori, chociaż te które mam zaczynają być dla Ani za łatwe.

Sometimes we still use Montessori math materials, but unfortunately the once I have are becoming too easy for Ania.


Ponadto Ania rozwiązuje zadania on-line na platformie Khan Academy.

Beside all that Ania also uses Khan Academy.

To by było wszystko o matematyce pierwszoklasistki Ani.

This would be all about math for a first-grader Ania.

Comments