Maj w zdjęciach - May in photos

Cały miesiąc w Polsce! A więc wszystkie zdjęcia będą z Polski.

Whole month in Poland! All photos are going to be from Poland then.

Nasze wypady za Warszawę:

Our trips outside Warsaw:

CZERSK - tutaj więcej o naszej wycieczce do Zamku w Czersku. 
Here you can read more about our trip to the Czersk Castle.




 FARMA ILUZJI - więcej tutaj
More here.



I na MAZURACH:
And in the Mazury:

PARK DZIKICH ZWIERZĄT W KADZIDŁOWIE - tutaj więcej.
More here.





REZERWAT PUPY - tutaj więcej.
More here.



GOSPODARSTWO GOŚCINNE RACIBÓR nad JEZIOREM ŚWIĘTAJNO - więcej tutaj.
More here.








I w WARSZAWIE:
And in Warsaw:

LAS KABACKI



W Teatrze RAMPA na musicalu RENT
At the Rampa Theatre watching the musical RENT.


Na CMENTARZU POWĄZKOWSKIM



STARE MIASTO
Warsaw OLD TOWN




Na koniec pobytu w Polsce odwiedziliśmy OBSERWATORIUM GEOFIZYCZNE w BELSKU DUŻYM - więcej tutaj.
To wrap up our stay in Poland we visited a place where I've spent the first four years of my life, Belsk (more photos here).



Comments