Skip to main content

Pink Tower revisited - Różowa Wieża jeszcze raz

I am going through some old photos of Ania's work and I keep finding many unpublished ones, so over the next few weeks I will be sharing them with you, showing what Ania has been working with when she was just 3 and 4 years old.

Przeglądam stare zdjęcia Ani i znajduję wiele wcześniej niepublikowanych fotek. W ciągu najbliższych tygodni będę dzielic się z Wami, tym co Ania robiłagdy miała 3-4 latka.

One of the best known Montessori materials is the Pink Tower - ten pink wooden cubes of different sizes (from 10cm x 10cm to 1cm x 1cm) that stacked one on top of the other (from largest to the smallest) form a tower.
You can read about three-year-old Ania's first attempts at building the Pink Tower HERE and later about more complicated ways of building the tower HERE.

Jednym z najbardziej znanych materiałów motessoriańskich jest Różowa Wieża, czyli dziesięć różowych drewnianych klocków różnej wielkości (od 10cm x 10cm do 1cm x 1cm), które ułożone od największego do najmniejszego tworzą właśnie wieżę. 
O pierwszych próbach ułożenia wieży przez trzyletnią Anię możecie poczytać TUTAJ, a TUTAJ już o bardziej skomplikowanych sposobach budowania wieży.

Pink Tower can also be build horizontaly, like on the photos below. There are many other extensions to working with the Pink Tower and here you can see one of them - making a 2-dimentional Pink Tower with pink paper squares.

Różową Wieżę można również zbudować w poziomie, jak na poniższych zdjęciach. Istnieje wiele rozwinięć i sposobów układania wieży montessoriańskiej. Chciałam tutaj przedstawić jeden z nich - ułożenie dwuwymiarowej Różowej Wieży z papierowych różowych kwadratów.

Materials needed:
- Pink Tower blocks
- floor mat
- pink paper squares the same size as the Pink Tower blocks
- glue
- large piece of paper

Potrzebne materiały:
- Różowa Wieża
- dywanik do pracy na podłodze
- różowe papierowe kwadraty tej samej wielkości co klocki Różowej Wieży
- klej
- duży arkusz papieru

Ania has build the Pink Tower horizontaly and now is arranging the paper squares from the largest to the smallest:Ania ułożyła Różową Wieżę w poziomie i teraz układa obok papierowe kwadraty od największego do najmniejszego:


Next step - Ania is glueing the squares to the large sheet of paper.
Następnie - Ania przykleja kwadraty do dużego arkusza papieru.

Comparing the size of two towers - 3 and 2-dimentional:
Porównujemy rozmiary obu wież - trój i dwuwymiarowej:


Come back here soon to see more extensions of work with Pink Tower. 
Zapraszam wkrótce ponownie do poczytania o kolejnych rozwinięciach pracy z Różową Wieżą.

Comments

  1. Dzięki :) ja właśnie zamierzam kupić różową wierzę i brązowe schody ale nie wiem, czy dla 2 2,5 latków nie będzie za wcześnie? Obawiam się rzucania klockami po domu i walk "mieczami" z brązowych belek ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. To oczywiście zależy od dziecka - niektóre po prostu nie mogą się powstrzymać od "zabawy" materiałami montessoriańskimi, a inne używają go zgodnie z przeznaczeniem. Sądzę jednak, że jeśli od początku wytłumaczy się, że jest to specjalny materiał, który można używać tylko w specjalny sposób, to dziecko zrozumie. :-)

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Animals Classification Lapbook

Last week Jaś has been very busy working on the animal classification lapbook. Lately it's been very difficult to get him interested in doing any kind of project, but to my surprise he has finished this lapbook in just a few days! I am really proud of him.

I used a ready lapbook template from the wonderful Homeschool Share website, but I asked Jaś to writ all the information in his own handwriting instead of just printing the prepared text.

Here are the photos of his lapbook:
Matematyka - zbiory

Trochę matematyki w wakacje.

Japonia Ani - Japan by Ania

Prace nad projektem o Japonii Ania rozpoczęła równo miesiąc temu. W ciągu tego czasu przeczytała kilka książek o kraju Kwitnącej Wiśni, nauczyła się wielu japońskich słówek i poznała wiele ciekawostek o Japonii.