Skip to main content

Pink Tower and Broad Stairs extensions

Różowa Wieża i Brązowe Schody 

Chyba każdemu, nawet najbardziej "montessoriańskiemu" dziecku po pewnym czasie znudzi się budowanie Różowej Wieży i Brązowych Schodów. Dlatego też można przedstawić dzieciom inne sposoby pracy z tymi materiałami. Dzisiaj pokażę Wam trzy metody łączenia Wieży i Schodów.

Pink Tower and Broad (Brown) Stairs 

After some time, even the most "Montessorian" child is going to get bored with working with Pink Tower and Broad Stairs alone. That's why one can show him different ways of working with theses materials, these are so called extensions combining working with the Pink Tower and Broad Stairs. Today I will show you three different extensions of these Sensorial Materials.

Extension I:
PT and BS upright, one next to the other.

Rozwinięcie I:
RW i BS pionowo, jedne obok drugich.

Extension II:
PT and BS horizontally, one next to the other.

Rozwinięcie II:
RW i BS poziomo, jedne obok drugich.


Extension III:
Combining PT and BS together, building them upright.

Rozwinięcie III:
Połączenie RW i BS, naprzemienne budowanie ich w pionie.
And now ... carefully remove all the Pink Tower cubes and ... the construction still stands!

A teraz ... ostrożnie wyjmijmy klocki Różowej Wieży i ... konstrukcja nadal stoi!


Soon more exercises with Montessori sensorial materials.

Wkrótce więcej ćwiczeń z materiałami sensorycznymi Montessori.

Comments

Popular posts from this blog

Animals Classification Lapbook

Last week Jaś has been very busy working on the animal classification lapbook. Lately it's been very difficult to get him interested in doing any kind of project, but to my surprise he has finished this lapbook in just a few days! I am really proud of him.

I used a ready lapbook template from the wonderful Homeschool Share website, but I asked Jaś to writ all the information in his own handwriting instead of just printing the prepared text.

Here are the photos of his lapbook:
Matematyka - zbiory

Trochę matematyki w wakacje.

Japonia Ani - Japan by Ania

Prace nad projektem o Japonii Ania rozpoczęła równo miesiąc temu. W ciągu tego czasu przeczytała kilka książek o kraju Kwitnącej Wiśni, nauczyła się wielu japońskich słówek i poznała wiele ciekawostek o Japonii.