Pink Tower and Broad Stairs extensions

Różowa Wieża i Brązowe Schody 

Chyba każdemu, nawet najbardziej "montessoriańskiemu" dziecku po pewnym czasie znudzi się budowanie Różowej Wieży i Brązowych Schodów. Dlatego też można przedstawić dzieciom inne sposoby pracy z tymi materiałami. Dzisiaj pokażę Wam trzy metody łączenia Wieży i Schodów.

Pink Tower and Broad (Brown) Stairs 

After some time, even the most "Montessorian" child is going to get bored with working with Pink Tower and Broad Stairs alone. That's why one can show him different ways of working with theses materials, these are so called extensions combining working with the Pink Tower and Broad Stairs. Today I will show you three different extensions of these Sensorial Materials.

Extension I:
PT and BS upright, one next to the other.

Rozwinięcie I:
RW i BS pionowo, jedne obok drugich.

Extension II:
PT and BS horizontally, one next to the other.

Rozwinięcie II:
RW i BS poziomo, jedne obok drugich.


Extension III:
Combining PT and BS together, building them upright.

Rozwinięcie III:
Połączenie RW i BS, naprzemienne budowanie ich w pionie.
And now ... carefully remove all the Pink Tower cubes and ... the construction still stands!

A teraz ... ostrożnie wyjmijmy klocki Różowej Wieży i ... konstrukcja nadal stoi!


Soon more exercises with Montessori sensorial materials.

Wkrótce więcej ćwiczeń z materiałami sensorycznymi Montessori.

Comments