Lekcja z Jasiem - Geografia i historia USA - US history and geography

W tym roku Jaś zaczął uczyć się historii i geografii Stanów Zjednoczonych. 
Dlaczego koncentrujemy się na USA? 
Przez ostatnie trzy lata dokładnie "przerobiliśmy" historię świata. Dodatkowo czytamy i uczymy się historii Polski i Tajwanu. W programie homeschoolingowym "Sonlight", którym się posiłkuję w przygotowywaniu lekcji dla dzieci, jest cały rok poświęcony właśnie historii Ameryki. W czasie omawiania, czego mamy się uczyć w tym roku Jaś stwierdził, że chętnie by poczytał o Indianach, konkwistadorach, wojnie secesyjnej i prezydentach amerykańskich. Tak więc w tym roku zaczęliśmy "kurs" historii Ameryki.

This year Jaś started studying American history.
Why are we concentrating on history of the USA?
Over the last three years we have studied in depth the history of the world. We also read and learn about history of Poland and Taiwan.
In the homeschooling curriculum that I base my planning on, Sonlight, there is a whole year devoted to the American history. During my conversation with Jaś about what he would like to study this year, he has shown interest in learning about Indians, conquistadors, Civil War and American presidents. And that's how we set out on an adventure with history of the America.

Oto książki, z których korzystamy:

Here are the books we use:Po przeczytaniu danego rozdziału Jaś ma za zadanie napisanie notatki o danym szczepie indiańskim lub też znanej postaci.

After reading a chapter, Jaś writes up a page about a certain Indian tribe or a famous person mentioned in the text.
Uczymy się również o geografii USA, czyli o różńych stanach. W tym, poza Wikipedia, bardzo przydatna jest poniższa książeczka.

We are also studying US geography, learning a bit about each state. Beside Wikipedia, we use the information from the following book:


Najpierw Jaś odpowiada na pytania dotyczące danego stanu na stronie wydrukowanej z Enchanted Learning. A później wypełnia kartę, którą ja przygotowałam.

First Jaś answers the questions from a worksheet printed out from the Enchanted Learning website. And later fills out a worksheet I have prepared.
Daleka droga przed nami. Dopiero zaczęliśmy studiowanie Ameryki, ale jak na razie dobrze nam idzie. Zainteresowanie jest i to jest najważniejsze.

There is still a long way ahead of us. We have just started studying the US, but so far so good. The interest is there and that's what's important!

Comments