Tlen - Chemia 9


WŁAŚCIWOŚCI TLENU
- gaz
- bezbarwny
- bezwonny
- słabo rozpuszcza się w wodzie
- nieco cięższy od powietrza
- podtrzymuje spalanie, sam natomiast się nie pali
- w temperaturze pokojowej łączy się z nielicznymi pierwiastkami, natomiast podwyższenie temperatury powoduje, że tlen chętnie wchodzi w reakcję niemal ze wszystkimi pierwiastkami.

ZASTOSOWANIE TLENU
Pierwiastek niezbędny do życia. Ani rośliny ani zwierzęta nie mogą żyć bez tlenu.
 1. w medycynie - w aparatach ułatwiających oddychanie
 2. w palnikach acetylenowo - tlenowych służących do spawania
 3. w hutnictwie - w procesach świeżenia stali w piecach
 4. w górnictwie - nasycony tlenem węgiel aktywny stosowany jako środek wybuchowy
 5. do produkcji wielu odczynników chemicznych

 • Reakcja analizy - reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów.
 • Reakcja syntezy - reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt.
 • Substraty reakcji - substancje użyte do reakcji chemicznej i ulegające przemianom chemicznym.
 • Produkty reakcji - substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych.
 • Tlenek - związek chemiczny tlenu z innnym pierwiastkiem chemicznym.
 • Utlenianie - łączenie się tlenu z pierwiastkami chemicznymi.
 • Spalanie - gwałtowne utlenianie przebiegające z wydzieleniem światła i ciepła.

Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie:


Otrzymywanie tlenu:


Comments