Ciała stałe, ciecze i gazy - Fizyka 7

W zeszłym tygodniu Jaś uczył się o właściwościach ciał stałych, cieczy i gazów:

CIAŁA STAŁE
 • mają kształt i objętość
 • kształt niektórych ciał można  zmienić
 • odznaczają się: kruchością, sprężystością, plastycznością, twardością
 • niektóre są dobrymi przewodnikami ciepła i elektryczności
 • odległości między cząsteczkami są małe
 • cząsteczki nie przemieszczają się
CIECZE
 • przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
 • mają objętość
 • tworzą powierzchnię swobodną
 • źle przewodzą ciepło
 • niektóre przewodzą prąd elektryczny
 • odległości między cząsteczkami są małe, a ich ułożenie ciągle się zmienia
GAZY
 • przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
 • łatwo zmienić ich objętość; są  ściśliwe i rozprężliwe
 • samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń
 • są złymi przewodnikami ciepła i prądu
 • wywierają nacisk na ciała, które się w nich znajdują
 • odległości między cząsteczkami są duże
 • cząsteczki są w ciągłym ruchu

Comments