Oddziaływania międzycząsteczkowe - Fizyka 6

Gdy siły spójności cieczy są większe niż siły przylegania, tworzy się menisk wypukły (A). Menisk wklęsły (B) powstaje wtedy, gdy siły spójności cieczy są mniejsze niż siły przylegania.
Spójność - wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji.
Przyleganie - wzajemne przyciąganie się cząsteczek różnych substancji ciała stałego lub cieczy.
Napięcie powierzchniowe - zjawisko powstawania "cienkiej błony" na powierzchni cieczy.
Tworzenie się kropli wody na ściankach mokrego naczynia świadczy o istnieniu sił napięcia powierzchniowego.

Comments