"Stemplujemy" liście - Leaf prints

Nasze warsztaty biologiczne ciągle trwają!
Our biology project about trees, leaves and forest is still on.
Oto co Jaś i Ania stworzyli w tym tygodniu:
Here is what Jaś and Ania have created this week:

Jaś maluje swój liść.
Jaś painting his leaf.


Ania odciska na kartce pomalowane liście.
Pressing the painted side of the leaf to the paper to make a colorful print.


Pomalowane liście wyglądają naprawdę interesująco.
Painted leaves look really interesting.
Szczęśliwa artystka.
Happy artist.

Odciski liści Ani i Jasia.
Ania and Jas' leaves prints.
Dzieci nie byłyby dziećmi gdyby nie pomalowaly
trochę łapkami.
Of course kids wouldn't be kids if they didn't use
paint on their hands.

Tęczowa ręka Jasia.
Jas' rainbow hand.


Ania narysowła również drzewo w jesiennych barwach.
Ania has also drawn a tree in fall colors.


Comments