Japonia Ani - Japan by Ania

Prace nad projektem o Japonii Ania rozpoczęła równo miesiąc temu. W ciągu tego czasu przeczytała kilka książek o kraju Kwitnącej Wiśni, nauczyła się wielu japońskich słówek i poznała wiele ciekawostek o Japonii.

Ania started work on the project about Japan exactly a month ago. In that time she has read a few books about the Land of the Rising Sun,  has learned quite a few Japanese words and found a lot of information about that country.

Strona tytułowa
The title page


Strony po otwarciu lapbooka - po prawej mapa Japonii z książki "Mapy do kolorowania - z kredkami dookoła świata".
Two pages of the open lapbook - on the left the map of Japan with some interesting info.


Nowe słownictwo po japońsku
New Japanese vocabulary 


Strony lapbooka po otwarciu
Open lapbook pages


Strona z podstawowymi informacjami o Japonii
Page with main information about Japan

Strona o geografii, zwierzętach i festiwalach japońskich
Page about geography, animals and festivals in Japan


W dwóch małych kopertach schowane są zdjęcia zwierząt zamieszkujących Japonię i trójjęzyczne podpisy do nich.
In two small envelopes are hiding photos of Japanese animals and labels in 3 languages.


Sztuka, wynalazki, przemysł i sport w Japonii
Arts, inventions, industry and sports
Przepyszne japońskie jedzenie
The yummy Japanese food
TUTAJ znajdziecie linki do stron internetowych, z których korzystałyśmy tworząc ten lapbook.
HERE you can find links to all the websites and resources we've used when creating this lapbook.


Comments