Wulai Waterfall and Cable Car 烏來瀑布和空中纜車

The town of Wulai 烏來 is famous for it's waterfall, hot springs and the Atalay culture (Atalay 泰雅組 are one of many Taiwanese aboriginal tribes) and cable car. It's average elevation is 250m and population around 6,000 people.
In August 2015 Wulai was severely destroyed by the typhoon. Many landslides have dramatically changed the formerly nice little town, houses and streets were completely destroyed. The riverbank of Nanshi river 南勢溪 , which is passing through Wulai, was eroded. 
Now, after three years, town is still trying to attract more tourists. In the next few articles I am going to show you what's there to see.
-------------------------------------

Miasteczko Wulai słynie z wodospadu, ciepłych źródeł i kultury aborygeńskiego szczepu Atalay i kolejki linowej. Wulai jest położony na wysokości 250m n.p.m. i zamieszkuje go około 6 tys. ludzi.

W sierpniu 2015 roku Wulai w wyniku tajfunu został bardzo zniszczony. Osuwiska zbocz drastycznie zmieniły wygląd małego miasteczka, wiele domów zostało zawalonych, a ulice stały się nieprzejezdne. Brzeg rzeki Nanshi przepływającej przez Wulai, ze względu na daleko posuniętą erozję, został całkowicie zmieniony. 
Teraz, po trzech latach od owego tajfunu, miasteczko nadal boryka się z powrotem do dawnej świetności i przyciągnięciem większej liczby turystów. W kolejnych artykułach przedstawię Wam co jest tam do zobaczenia, naprawdę warto się tam wybrać.

-------------------------------------

Wulai Waterfall 烏來瀑布 is not the biggest, the tallest, the widest, but it still is grand looking:

Wodospad Wulai nie jest ani największy, ani najwyższy czy też najszerszy, jednak pomimo tego wygląda majestatycznie:


Until the 60th of the last century it was very difficult to access and admire the beauty of the falls, because of the cliffs and the Nanshi river. That's why in 1960 the plans to build a cable car to the top of waterfall were made. Wulai Cable Car is the first cable car to be constructed in Taiwan, it opened in August 1967. 

Do lat 60-tych ubiegłego stulecia dojście do wodospadu czy nawet jego podziwianie z odległości, były bardzo utrudnione ze względu na wysokie klify i rwącą rzekę Nanshi. Dlatego też w 1960 roku rozpoczęto planowanie budowy kolejki linowej. Kolejka w Wulai jest pierwszą pasażerską kolejką linową na Tajwanie, otwarto ją do użytku w sierpniu 1967 roku. 


Some statistics / statystyki:
Full length of the cable car / długość całkowita - 382m
The difference in elevation / różnica wzniesień - 165m
Cable car's speed / prędkość kolejki- 3.6 m/s
Length of journey / czas podróży - 2min 40sec


Wondering how strong are the cables?

Zastanawiacie się jak mocne są kable kolejki?
Nowadays there are two cars which take around 90 people up and down the mountain in just a few minutes.

Obecnie są dwa wagoniki kolejki, każdy może zabrać około 90 osób i w kilka minut dowieźć je na górę do parku Yunxian.
During the short ride you can enjoy beautiful views of the waterfall and the Nanshi River 南勢溪. 

W czasie krótkiej przejażdżki można podziwiać piękne widoki rzeki Nanshi i wodospadu.


Opening hours:

Godziny otwarcia: Ticket pricing: 
Ceny biletów:


Entrance to the cable car at the Wulai station:

Wejście do kolejki na dolnej stacji:


How to get there?

Jak dojechać?

MRT/Bus: from Xindian Bus terminal next to Xindian MReT Station 新店捷運站 take the 849 新店客運 bus to the last stop 終點站 at Wulai Old Street. From there you can walk 2.4 km to the cable car station or take Taiche Wulai Scenic Train 烏來台車 to the waterfall station.

Bus: from Taipei Main Station 台北車站 Qingdao East Rd side 青島東路 take bus 849  新店客運 to the last stop 終點站 at Wulai Old Street. From there you can walk 2.4 km to the cable car station or take Taiche Wulai Scenic Train 烏來台車 to the waterfall station.

Car: follow GPS 😉 to Yunhsien Resort Cable Car or just Wulai.

Comments