Dodawanie z Małymi Belkami Numerycznymi

Po zapoznaniu się dziecka z Małymi Belkami Numerycznymi (można poczytać o tym TUTAJ) czas na naukę dodawania przy użyciu tego materiału.

Co będzie nam potrzebne?

- dwa zestawy Małych Belek Numerycznych
- karty z zadaniami na dodawanie

Pierwszy rodzaj kart, które wprowadziłam jest następujący:Dwa zestawy Małych Belek Numerycznych dziecko układa jeden obok drugiego na stoliku, zostawiając trochę miejsca przed sobą.Patrząc na kartę pracy dziecko wyciąga z zestawu po lewej stronie belkę odpowiadającą liczbie, której składniki sumy ma znaleźć. W naszym wypadku jest to belka nr 7.
Następnie wybiera dowolną belkę znajdującą się poniżej (tutaj belka nr 3) i kładzie ją pod belką nr 7.
Z zestawu po prawej stronie wyciąga belkę będącą uzupełnieniem do sumy (u nas 3 +    = 7, czyli 4) i kładzie ją jak na zdjęciu: 
Suma jakich dwóch liczb dodanych do siebie wynosi 10?
4 + 6 = 10

W ten sposób dziecko widzi, że by otrzymać 7 można dodać 3 i 4. 

Po ułożeniu belek dziecko zapisuje odpowiedź na karcie pracy:


 Możemy pokazać dziecku, że jest więcej możliwości utworzenia sumy dwóch liczb, która będzie wynosić 7.

Ani bardzo podobało się to zadanie. Niedługo podzielę się innymi sposobami wykorzystania Małych Belek Numerycznych do nauki dodawania.

Comments