Limeryki (in Polish with English translation)

Limeryk (ang. limerick, od miasta Luimneach w Irlandii) — miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie:
  • pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych (w klasycznym limeryku wersy I, II i V liczą po trzy zestroje, a wersy III i IV – po dwa),
  • układ rymów aabba,
  • główne metrum: anapest lub amfibrach,
  • trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby),
  • nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).
Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:
  • wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
  • zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
  • krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
  • zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.
 -według wikipedia.pl

Na ruchliwych ulicach Taipei,
nie przechadza się Tuhaj-bej.
Upał rozum odbiera,
asfalt w nogi uwiera,
niepotrzebny nikomu jest klej.

W deszczowej, mrocznej Warszawie,
zaczynają się wieści o samotnej zjawie.
Czy widział ktoś
jak zabrała coś
nie zostawiając śladu na murawie?

Translation (without rhymes):

On the busy streets of Taipei,
walks Tugay Bey.
The heat makes you go crazy,
the asphalt sticks to your feet,
glue isn't needed.

In the rainy, dark Warsaw,
there are rumors about a lonely ghost.
Has anybody seen,
how it took somethin'
without leaving a mark on the grass?

Comments