Monday, July 6, 2015

Czerwiec w zdjęciach

Czerwiec był pierwszym miesiącem od grudnia, który cała nasza rodzina spędziła razem na Tajwanie. Trochę trudno mi w to uwierzyć. ale rzeczywiście tak było:

W styczniu - Jaś i Zosia byli w Japonii.
Luty - Tim na Tajwnanie, reszta w Japonii.
Marzec - Zosia w Japonii, ja w Polsce, reszta na Tajwanie
Kwiecień -  ja trochę w Polsce, trochę na Tajwanie
Maj - Tim na Tajwanie, reszta w Polsce

Co wobec tego robiliśmy na wyspie? Oglądnijcie sami:

1. czerwca,  Dzień Dziecka spędziliśmy w przestworzach,
w drodze powrotnej na Tajwan.

Tajwan powitał nas takimi widokami ...

i pysznymi owocami.

Zosia była bardzo zajęta nagraniami w TV.

Jaś przez cały miesiąc prowadził doświadczenie
 z biologii - obserwował wzrost kukurydzy i fasoli.

Ja spędziłam wiele godzin czytając podania rodzin
 ubiegających się o pozwolenie na edukację domową.

Jaś ukończył szkołę podstawową,
chociaż do niej nie chodził.

Ania z nudów pisała i rozwiązywała
równania matematyczne.

Kolejny udany występ
Zosi i Jasia w Mikado. 
Czerwiec był upalny, czekaliśmy na otwarcie naszego osiedlowego basenu pod palmami i doczekaliśmy się. Teraz mamy gdzie się ochłodzić. 

Sunday, July 5, 2015

Montessori Yellow Cylinders - Żółte Cylindry

Nie pisałam wcześniej o kolorowych cylindrach Montessori, a warto. 
Wśród materiałów sensorycznych są cztery zestawy cylindrów: żółte, czerwone, niebieskie i zielone. Każdy zestaw składa się z 10 cylindrów.
  • Żółte cylindry różnią się między sobą wysokością i średnicą. Najkrótszy cylinder ma najmniejszą średnicę, a najwyższy największą.
  • Czerwone cylindry mają taką samą wysokość, ale różną średnicę.
  • Niebieskie cylindry mają taką samą średnicę, ale różną wysokość.
  • Zielone, tak jak żółte, różnią się między sobą wysokością i średnicą, jednak najkrótszy cylinder ma największą średnicę, a najwyższy najmniejszą.
Dzisiaj pokażę jedynie jak trzyletnia wówczas Ania pracowała z żółtymi cylindrami.

I haven't written before about the colored (knobless) cylinders. 
Among the sensorial Montessori materials there are 4 sets of cylinders: yellow, red, blue and green. Each set consists of 10 cylinders.
  • Yellow cylinders vary in height and width. The shortest cylinder is the thinnest and the tallest cylinder is the thickest.
  • Red cylinders are the same height, but vary in width.
  • Blue cylinders have the same width, but vary in height.
  • Green cylinders, just like yellow, vary in height and width, but the shortest cylinder is the thickest and the tallest cylinder is the thinnest.
Today I will show you how 3-year-old Ania worked with the yellow cylinders:

Zaczęliśmy układanie od zbudowania ciągu cylindrów w rzędzie.

We started our work with arranging the cylinders in a row.Na poniższych filmikach można usłyszeć mnie mówiącą po chińsku. Ania nie mówiła wtedy jeszcze po polsku ani o angielsku.

On the clips below you can hear me speak Chinese. Back then Ania didn't speak Polish nor English.

Następnie Ania zbudowała wieżę z żółtych cylindrów:

Next, Ania build a tower with the yellow cylinders:

Wkrótce napiszę więcej o cylindrach, więc zapraszam ponownie.

I will write more about the cylinders soon, so remember to come back.

Tuesday, June 30, 2015

Pink Tower and Broad Stairs extensions

Różowa Wieża i Brązowe Schody 

Chyba każdemu, nawet najbardziej "montessoriańskiemu" dziecku po pewnym czasie znudzi się budowanie Różowej Wieży i Brązowych Schodów. Dlatego też można przedstawić dzieciom inne sposoby pracy z tymi materiałami. Dzisiaj pokażę Wam trzy metody łączenia Wieży i Schodów.

Pink Tower and Broad (Brown) Stairs 

After some time, even the most "Montessorian" child is going to get bored with working with Pink Tower and Broad Stairs alone. That's why one can show him different ways of working with theses materials, these are so called extensions combining working with the Pink Tower and Broad Stairs. Today I will show you three different extensions of these Sensorial Materials.

Extension I:
PT and BS upright, one next to the other.

Rozwinięcie I:
RW i BS pionowo, jedne obok drugich.

Extension II:
PT and BS horizontally, one next to the other.

Rozwinięcie II:
RW i BS poziomo, jedne obok drugich.


Extension III:
Combining PT and BS together, building them upright.

Rozwinięcie III:
Połączenie RW i BS, naprzemienne budowanie ich w pionie.
And now ... carefully remove all the Pink Tower cubes and ... the construction still stands!

A teraz ... ostrożnie wyjmijmy klocki Różowej Wieży i ... konstrukcja nadal stoi!


Soon more exercises with Montessori sensorial materials.

Wkrótce więcej ćwiczeń z materiałami sensorycznymi Montessori.

Friday, June 26, 2015

Pink Tower revisited - Różowa Wieża jeszcze raz

I am going through some old photos of Ania's work and I keep finding many unpublished ones, so over the next few weeks I will be sharing them with you, showing what Ania has been working with when she was just 3 and 4 years old.

Przeglądam stare zdjęcia Ani i znajduję wiele wcześniej niepublikowanych fotek. W ciągu najbliższych tygodni będę dzielic się z Wami, tym co Ania robiłagdy miała 3-4 latka.

One of the best known Montessori materials is the Pink Tower - ten pink wooden cubes of different sizes (from 10cm x 10cm to 1cm x 1cm) that stacked one on top of the other (from largest to the smallest) form a tower.
You can read about three-year-old Ania's first attempts at building the Pink Tower HERE and later about more complicated ways of building the tower HERE.

Jednym z najbardziej znanych materiałów motessoriańskich jest Różowa Wieża, czyli dziesięć różowych drewnianych klocków różnej wielkości (od 10cm x 10cm do 1cm x 1cm), które ułożone od największego do najmniejszego tworzą właśnie wieżę. 
O pierwszych próbach ułożenia wieży przez trzyletnią Anię możecie poczytać TUTAJ, a TUTAJ już o bardziej skomplikowanych sposobach budowania wieży.

Pink Tower can also be build horizontaly, like on the photos below. There are many other extensions to working with the Pink Tower and here you can see one of them - making a 2-dimentional Pink Tower with pink paper squares.

Różową Wieżę można również zbudować w poziomie, jak na poniższych zdjęciach. Istnieje wiele rozwinięć i sposobów układania wieży montessoriańskiej. Chciałam tutaj przedstawić jeden z nich - ułożenie dwuwymiarowej Różowej Wieży z papierowych różowych kwadratów.

Materials needed:
- Pink Tower blocks
- floor mat
- pink paper squares the same size as the Pink Tower blocks
- glue
- large piece of paper

Potrzebne materiały:
- Różowa Wieża
- dywanik do pracy na podłodze
- różowe papierowe kwadraty tej samej wielkości co klocki Różowej Wieży
- klej
- duży arkusz papieru

Ania has build the Pink Tower horizontaly and now is arranging the paper squares from the largest to the smallest:Ania ułożyła Różową Wieżę w poziomie i teraz układa obok papierowe kwadraty od największego do najmniejszego:


Next step - Ania is glueing the squares to the large sheet of paper.
Następnie - Ania przykleja kwadraty do dużego arkusza papieru.

Comparing the size of two towers - 3 and 2-dimentional:
Porównujemy rozmiary obu wież - trój i dwuwymiarowej:


Come back here soon to see more extensions of work with Pink Tower. 
Zapraszam wkrótce ponownie do poczytania o kolejnych rozwinięciach pracy z Różową Wieżą.

Thursday, June 25, 2015

1-2-3 BINGO!

Od czasu do czasu wyciągamy z Anią grę matematyczną, w którą grała jeszcze, kończąca w tym roku 18 lat, Zosia.Gra przypomina bingo.  Gracze po kolei ciągną ze stosiku karteczki z liczbami od 0 do 9 i zakrywają nimi odpowiednie obrazki na swoich kartach (liczbie odpowiada obrazek z taką samą ilością małych rysunków).
Oczywiście wygrywa ten, kto pierwszy zakryje wszystkie obrazki na swoich kartach.

Gra przetrwała już dwójkę dzieci, teraz trzecie się nią bawi i nadal wygląda bardzo dobrze. Obrazki są ładne, nie krzykliwe, utrzymane w pastelowej tonacji.
Taka prosta gra, a sprawia Ani tak wiele radości! Chyba musimy w nią zagrać ponownie.